Loading...

Tech Blog

Ứng dụng của Data eXchange Protocol (DXP) trong Cách mạng công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang trong quá trình hiện thực hóa, và chúng ta đang chứng kiến sự biến đổi toàn diện của các ngành công nghiệp trên khắp thế giới. Từ sản xuất và logictics đến dịch vụ tài chính và chăm sóc sức khỏe, cuộc cách mạng này đã đặt […]

Giao thức trao đổi dữ liệu (Data eXchange Protocol – DXP) – Cầu nối công nghệ lõi

Trong thế giới số hóa ngày nay, sự đa dạng của các hệ thống và ứng dụng là một thực tế không thể tránh khỏi. Các doanh nghiệp thường sở hữu nhiều hệ thống khác nhau để quản lý dữ liệu và quy trình công việc. Tích hợp và liên thông giữa các hệ thống […]

Bộ giải pháp truy xuất nguồn gốc và nhiệm vụ bảo vệ người tiêu dùng

Truy xuất nguồn gốc là một khía cạnh quan trọng của quá trình sản xuất và tiêu dùng hàng hóa. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng sản phẩm mà người tiêu dùng sử dụng là an toàn và đúng nguồn gốc. Bài viết này sẽ thảo luận về tổng quan […]

Giải quyết bài toán phục vụ hàng triệu kết nối – Đơn giản hóa, chia nhỏ và xử lý

Trong thế giới ngày nay, chúng ta đang chứng kiến một sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng thiết bị kết nối và dịch vụ trực tuyến. Từ điện thoại thông minh, máy tính bảng đến các thiết bị IoT, số lượng kết nối và người dùng liên tục tăng lên. Để giải […]

Xây dựng nền tảng Private-Cloud phục vụ kiến trúc Microservices – Step by Step

Trong thế giới số hóa ngày nay, kiến trúc Microservices đã trở thành một phương pháp phát triển ứng dụng phổ biến trong việc tối ưu hóa hiệu suất, linh hoạt và quản lý chi phí. Để triển khai kiến trúc Microservices một cách hiệu quả, xây dựng một nền tảng Cloud phục vụ là […]

Cloud-Based-Microservices – Nền tảng phục vụ chuyển đổi số 4.0

Trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0, việc chuyển đổi số là một điều không thể tránh khỏi để đảm bảo sự cạnh tranh và phát triển bền vững. Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong quá trình này là ứng dụng các nền tảng Cloud-Based Microservices. Bài viết này sẽ tìm […]

Chuyển đổi số cho Khu công nghiệp – Tuần tự, chắc chắn và lan tỏa

Khu công nghiệp (KCN) đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của một quốc gia, đặc biệt là trong quá trình chuyển đổi số và công nghiệp hóa toàn cầu. Việc chuyển đổi số cho KCN có thể giúp tăng cường hiệu suất, cải thiện quản lý và tạo ra sự linh […]

Ứng dụng bộ giải pháp IoT trong quản lý tài nguyên nước và mở rộng

Nước là một tài nguyên quý báu và không thể thiếu đối với sự tồn tại và phát triển của cuộc sống trên Trái Đất. Tuy nhiên, sự cạn kiệt và ô nhiễm nguồn nước đang là một thách thức lớn đối với toàn cầu, và Việt Nam không ngoại lệ. Trong bối cảnh này, […]

Giải pháp công nghệ IoT 4.0 đa lĩnh vực với hệ sinh thái phụ trợ hiện đại

Trong thời đại số hóa hiện nay, Công nghệ Internet of Things (IoT) đã trở thành một sự đột phá quan trọng, chúng ta không chỉ kết nối những thiết bị thông minh, mà còn cải thiện môi trường sống xung quanh chúng ta. Các giải pháp IoT đang được áp dụng rộng rãi để […]

Mạng truyền dẫn viễn thông trong chuyển dịch công nghệ hiện đại tại Việt Nam

Trong thế kỷ 21, sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin và viễn thông đã thúc đẩy mạnh mẽ sự chuyển đổi công nghệ trên toàn thế giới, và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Việt Nam đã chứng kiến một sự gia tăng đáng kể về tốc độ và khả […]