Loading...

TR-069 và tầm quan trọng đối với quản lý hạ tầng công nghệ viễn thông hiện đại

TỔNG HỢP THÔNG TIN ACS – TR-069

 

1.   Thuật ngữ

FiberOptic là cáp quang nói chung được dùng để truyền dẫn thông tin dữ liệu/ tín hiệu bằng ánh sáng

GPON – Gigabit Passive Optical Network là một công nghệ mạng truy cập bằng cáp quang theo kiểu “thụ động” với tốc độ băng thông “Gigabit” được sử dụng trong mạng FTTH (Fiber To The Home) để cung cấp dịch vụ “băng thông rộng tốc độ cao” cho người dùng gia đình/ người dùng đầu cuối. Các loại PON: GPON, EPON, 10G EPON, XG-PON, NG-PON2, WDM-PON, TDM-PON, Hybrid PON

Thiết bị OLT (Optical Line Terminal): OLT là thiết bị đầu cuối mạng quang được đặt ở trung tâm mạng FTTH, có chức năng điều khiển và quản lý mạng GPON, bao gồm: Phân bổ băng thông; Xử lý dữ liệu; Bảo mật mạng

Thiết bị ONT (Optical Network Terminal): ONT là thiết bị được đặt tại nhà người dùng, có chức năng chuyển đổi tín hiệu quang từ OLT thành tín hiệu điện mà các thiết bị của người dùng cuối có thể sử dụng (Chỉ đề cập đến thiết bị đầu cuối mạng quang được sử dụng trong mạng GPON cho người dùng cuối)

Thiết bị ONU (Optical Network Unit): ONU là thiết bị đầu cuối mạng quang được đặt tại nhà người dùng, có chức năng chuyển đổi tín hiệu quang từ OLT thành tín hiệu điện. ONU có thể dùng để đề cập đến bất kỳ thiết bị được sử dụng trong mạng GPON, bao gồm cả OLT và ONT (ONT thường được sử dụng trong mạng FTTH (Fiber To The Home), trong khi ONU có thể được sử dụng trong các mạng PON khác)

Bộ chia quang (Optical Splitter): Bộ chia quang được sử dụng để chia tín hiệu quang từ OLT thành nhiều tín hiệu để truyền đến nhiều ONU

CPE (Customer Premises Equipment) là bất kỳ thiết bị đầu cuối và các thiết bị liên quan được đặt tại khuôn viên của khách hàng và được kết nối với mạch viễn thông của nhà cung cấp dịch vụ tại điểm phân định (demarcation point). Ví dụ CPE: Router, Modem, Switch, Set-top box, Home Network Adapter, Server, …

Điểm phân định là ranh giới giữa mạng của nhà cung cấp dịch vụ và mạng của khách hàng

TR-069 (Technical Report 069) là một chuẩn kỹ thuật được phát triển bởi Broadband Forum (BBF) để quản lý thiết bị từ xa trong mạng băng thông rộng. Chuẩn này được áp dụng rộng rãi trong mạng GPON (Gigabit Passive Optical Network)

ACS (Auto-Configuration Server) là máy chủ quản lý tập trung được sử dụng để quản lý các thiết bị ONU

2.   Chức năng của chuẩn TR-069

 • Quản lý thiết bị ONU/ ONT:
  • Cấu hình và cập nhật phần mềm cho ONU/ ONT
  • Theo dõi hiệu suất và thống kê của ONU/ ONT
  • Khắc phục sự cố từ xa cho ONU/ ONT
 • Cung cấp dịch vụ tự động dịch vụ
  • Cấu hình tự động các dịch vụ
  • Cập nhật tự động dịch vụ
 • Nâng cao bảo mật
 • Quản lý CPE (Customer Premises Equipment) trong mạng FTTH
 • Quản lý các thiết bị IoT (Internet of Things)

3.   Lợi ích của việc áp dụng TR-069 trong GPON

 • Giảm chi phí vận hành
 • Nâng cao hiệu quả dịch vụ
 • Cải thiện trải nghiệm người dùng

4.   Cách thức hoạt động của TR-069

 • Thiết bị ONU được tích hợp agent TR-069
 • ACS (Auto-Configuration Server) là máy chủ quản lý tập trung được sử dụng để quản lý các thiết bị ONU
 • Agent TR-069 trên ONU định kỳ kết nối với ACS để lấy các lệnh và cập nhật thông tin.
 • ACS có thể gửi các lệnh đến ONU để cấu hình, cập nhật phần mềm, theo dõi hiệu suất, khắc phục sự cố

Hình: Mô hình hoạt động

5.   Yêu cầu để áp dụng TR-069 trong GPON

 • Thiết bị ONU/ ONT phải hỗ trợ chuẩn TR-069.
 • ACS phải được triển khai và cấu hình.
 • Mạng GPON phải có kết nối Internet để ACS có thể kết nối với các thiết bị ONU

Nguồn: HONEYNET & Internet