Loading...

Tư vấn

Tư vấn giải pháp phục vụ Chuyển Đổi Số

01

Kiến trúc nền tảng

Kiến trúc mang tính tổng thể, cả phần mềm lẫn phần cứng, luôn được chuẩn bị kỹ từ các mối quan hệ giữa các nghiệp vụ hiện tại và tương lai, việc xác định kế hoạch cho phần mềm ứng dụng mang tính tổng thể sẽ giúp tổ chức/ doanh nghiệp đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra với hiệu quả cao nhất

02

Bảo mật & ATTT

Thấu hiểu những áp lực mà tổ chức/ doanh nghiệp đang phải đối mặt, chúng tôi cung cấp giải pháp của sự kết hợp giữa phần mềm, phần cứng và công cụ/tiện ích chuyên sâu nhằm giúp tăng cường về bảo mật & an toàn thông tin (ATTT) và tính chủ động cao hỗ trợ cho tổ chức/ doanh nghiệp

03

Tích hợp

Kết nối, trao đổi và tích hợp (phần mềm/ phần cứng) nhằm giúp cho đồng bộ về thông tin xuyên suốt và tránh cục bộ hoá về dữ liệu

04

Ứng dụng

Tính đa dạng của những phần mềm ứng dụng về CNTT phục vụ cho các lãnh vực khác nhau sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công việc

05

Chia sẻ dữ liệu

Kết nối và chia sẻ thông tin dữ liệu từ các nguồn khác nhau để tạo ra các thông tin mới hữu ích và phù hợp với yêu cầu của tổ chức/ doanh nghiệp

06

Vận hành & Khai thác

Giúp tổ chức/doanh nghiệp vận hành, khai thác và đảm bảo cho hệ thống CNTT hoạt động liên tục, ổn định cao, hiệu quả và giảm thiểu rủi ro mất mát về dữ liệu