Loading...

Tư vấn

Tư vấn giải pháp CNTT

01

Kiến trúc

Kiến trúc tổng thể về CNTT (phần mềm đến phần cứng), luôn được chuẩn bị kỹ từ các mối quan hệ giữa các nghiệp vụ hiện tại và tương lai, việc xác định kế hoạch cho hệ thống ứng dụng CNTT mang tính tổng thể là giúp đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra với hiệu quả cao nhất

02

Bảo mật

Thấu hiểu những áp lực mà tổ chức/doanh nghiệp đang phải đối mặt, chúng tôi cung cấp giải pháp của sự kết hợp giữa phần mềm, phần cứng và công cụ/tiện ích chuyên sâu nhằm giúp tăng cường về ANTT và tính chủ động cao hỗ trợ cho tổ chức/doanh nghiệp

03

Tích hợp

Kết nối, trao đổi và tích hợp các phần mềm nhằm giúp cho quá trình trao đổi, đồng bộ về thông tin xuyên suốt và tránh cục bộ hoá về dữ liệu

04

Ứng dụng

Tính đa dạng những ứng dụng về công nghệ thông tin cho các ngành nghề khác nhau nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công việc

05

Tích hợp dữ liệu

Kết nối, chia sẻ thông tin từ các nguồn khác nhau để tạo ra các thông tin mới hữu ích và phù hợp với yêu cầu của tổ chức/doanh nghiệp

06

Vận hành

Giúp tổ chức/doanh nghiệp vận hành và đảm bảo cho hệ thống CNTT của mình liên tục, ổn định, hiệu quả và giảm thiểu rủi ro mất mát về dữ liệu