Loading...

MOOC và LMS, lựa chọn thế nào là phù hợp cho tổ chức doanh nghiệp?

Trong thời đại công nghệ ngày nay, giáo dục trực tuyến đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đánh giá về hai xu hướng giáo dục trực tuyến chính: Massive Open Online Courses (MOOC) và Learning Management System (LMS). Dù cả hai đều đóng vai trò lớn trong việc nâng cao trải nghiệm học tập trực tuyến, nhưng liệu chúng có sự khác biệt đáng kể nào hay không? Hãy cùng nhau khám phá và so sánh những đặc điểm nổi bật của MOOC và LMS để hiểu rõ hơn về tương lai của giáo dục trực tuyến. Sau đây là một bảng so sánh chi tiết giữa hai hình thức giáo dục này.

STT Hạng mục MOOC LMS
1 Mục đích – Thương mại hóa các khóa học – Tổ chức, quản lý đào tạo theo khóa học/ môn học cho một đối tượng cụ thể (tổ chức/ doanh nghiệp)
2 Mục tiêu – Cung cấp khoá học trực tuyến cho số lượng lớn người học trên Internet
– Mở rộng sự tiếp cận giáo dục và đào tạo mang tính cộng đồng
– Quản lý, theo dõi và báo cáo khoá học, nội dung đào tạo trong một tổ chức cụ thể
– Mang tính chuyên môn và chuyên biệt
3 Đối tượng – Không hạn chế đối tượng người học – Dành cho đối tượng cụ thể, người học nội bộ của một tổ chức (như sinh viên của trường, nhân viên của công ty)
4 Quy mô – Lớn đến rất lớn – Tuỳ theo yêu cầu của tổ chức nên quy mô đa dạng từ nhỏ, vừa đến lớn
5 Chi phí – Miễn phí hoặc có phí tuỳ theo nội dung từng khoá học trên hệ thống – Tuỳ thuộc vào yêu cầu của người quản lý
6 Nội dung và cấu trúc – Thường có cấu trúc mở, nội dung sáng tạo và mang tính cá nhân (phụ thuộc vào người dạy)
– Bao gồm video giảng, bài giảng, và các hoạt động tương tác trực tuyến
– Thường được sử dụng để quản lý các khóa học có cấu trúc, với các chức năng như theo dõi tiến trình học tập, quản lý bài kiểm tra, và giao tiếp nội dung một cách có tổ chức
7 Chứng chỉ và đánh giá – Cung cấp các chứng chỉ tuỳ chọn cho từng khoá học, cuộc thi cụ thể
– Các chứng chỉ mang tính cộng đồng
– Việc cấp chứng chỉ có thể được áp dụng cho toàn bộ quá trình đào tạo
– chứng chỉ mang tính cục bộ
8 Công cụ tạo và quản lý nội dung – Linh hoạt và mang tính mở rộng. Tuy nhiên khả năng quản lý toàn diện về nội dung khá hạn chế – Tập trung vào việc quản lý, theo dõi quá trình học, báo cáo kết quả định kỳ của người học
9 Hệ thống giám sát & báo cáo – Mang tính tổng quan (như lượt xem, đăng ký, theo dõi khoá học)
– Tiêu chuẩn giám sát, báo cáo mang tính cộng đồng, không chi tiết
– Cung cấp hệ thống giám sát cụ thể hơn, chú trọng vào theo dõi quá trình học của người học đối với từng khoá học
– Cung cấp các báo cáo chi tiết về tiến trình học tập của từng người học (như điểm số, thời gian học, kết quả kiểm tra)
10 Khả năng tích hợp – Cao và linh hoạt, có khả năng kết nối với các hệ thống video học tập, hệ thống xác thực, và các ứng dụng học trực tuyến khác thông qua các API hoặc giao thức khác nhau – Cần có yêu cầu và kiến trúc cụ thể, thường được kết nối với hệ thống quản lý nhân sự, hệ thống thư điện tử, và các ứng dụng quản lý tài nguyên học tập
11 Tính di động và ứng dụng di động – Cao, hỗ trợ web và các ứng dụng di động đa dạng – Tương đối, thường sử dụng trên web hoặc các ứng dụng chuyên biệt dành mà tổ chức tự xây dựng
12 Tính liên quan – Liên quan đến việc cung cấp khóa học trực tuyến mở rộng, có thể truy cập được bởi hàng triệu học viên từ mọi nơi, có thể tích hợp các khóa học MOOCs vào các hệ thống LMS – Liên quan mật thiết đến việc tổ chức, quản lý và triển khai các khóa học trực tuyến trong một tổ chức giáo dục. Các nội dung trong LMS có thể liên quan, tái sử dụng vào các hệ thống học trực tuyến khác và có thể tích hợp các tính năng của MOOCs vào LMS
13 Tính phụ thuộc – Phụ thuộc vào mô hình kinh doanh và chiến lược của tổ chức hoặc cá nhân cung cấp khóa học, vào nhu cầu của học viên muốn tiếp cận các khóa học trực tuyến và phụ thuộc nhiều vào hạ tầng, công nghệ – Phụ thuộc vào quy mô, tổ chức giáo dục cụ thể và các mục tiêu nội bộ. Ít phụ thuộc vào đầu tư hạ tầng
14 Tính kế thừa – Được coi là sự kế thừa từ các hệ thống LMS, các nội dung đào tạo có tính kế thừa, tái sử dụng và cung cấp một cách tiếp cận rộng lớn hơn đến giáo dục trực tuyến cho các học viên từ mọi nơi – Được coi là nền tảng cơ bản để triển khai các khóa học trực tuyến mở rộng như các hệ thống MOOCs

Nguồn: HONEYNET