Loading...

Giới thiệu

Về Công ty HONEYNET

Với tầm nhìn xây dựng và hình thành một công ty chuyên về công nghệ, chúng tôi tập trung nghiên cứu và phát triển bộ khung nền để cung cấp cho thị trường những giải pháp có tính khả thi, dễ tích hợp, mở rộng và tiên tiến.

Các mảng chúng tôi tập trung nghiên cứu và phát triển phục vụ Chuyển đổi số, bao gồm:

 • Giải pháp WiFi (Access Point, Controller, Cloud-Based-Service)

 • Giải pháp Camera giám sát phân tán & nhận diện (FaceID)

 • Giải pháp Internet of Things (IoT)

 • Giải pháp quản lý thiết bị di động (MDM)

 • Giải pháp nền tảng phục vụ CĐS: WebApp, MobileApp, Database, ...

 • Giải pháp hệ thống cho Giáo dục Số (EduApps: Shool, CĐ/ ĐH)

 • Giải pháp hệ thống Thương mại Điện tử (Y tế, Chuỗi, OCOP)

 • Giải pháp hệ thống giao nhận hàng trong nước và quốc tế

 • Giải pháp Data Center, CDN, Online Drive & SmartNOC

 • Giải pháp đa thông báo (SMS truyền thống và SMS OTT)

 • Thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu & thống kê - báo cáo

Đối với các sản phẩm và dịch vụ, chúng tôi tập trung giải quyết các vấn đề ngoài hiệu năng, khả năng mở rộng và bảo mật còn giúp cho khách hàng có những công cụ để quản trị, quản lý, kiểm soát hiệu quả và hệ thống có thể trải khắp trên một phạm vi rộng lớn.

Bên cạnh đó, chúng tôi nhờ vào năng lực nghiên cứu, phát triển liên tục & mạnh mẽ đối với bộ khung nền lõi, được quy tụ bởi các nhà nghiên cứu, chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế.

Tầm nhìn

Chúng tôi phấn đấu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ khung nền lõi và công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sáng tạo trong 10 năm tới

Giá trị cốt lõi của chúng tôi là

Sáng tạo

Sáng tạo giúp công ty cạnh tranh hiệu quả trên thị trường và mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng và đối tác. Chúng tôi nuôi dưỡng sự sáng tạo trong công ty qua:

 • Tìm kiếm ý tưởng mới và biến chúng thành hiện thực;

 • Thách thức tình trạng không thay đổi;

 • Đánh giá cao sự đa dạng và hội nhập.

Thẳng thắn

Sự thẳng thắn nâng cao tính minh bạch, nuôi dưỡng sự hợp tác và tạo điều kiện cho sáng tạo. Chúng tôi tạo ra văn hóa thẳng thắn bằng cách:

 • Sẵn sàng tiếp nhận các khả năng mới;

 • Minh bạch trong các quá trình và ra quyết định;

 • Chia sẻ thông tin một cách thẳng thắn.

Chính trực

Sự chính trực xây dựng lòng tin giữa nhân viên, khách hàng, nhà đầu tư, đối tác, cộng đồng và là nền tảng cho sự tồn tại của công ty. Chúng tôi giữ gìn sự chính trực bằng:

 • Trung thực;

 • Luôn cố gắng làm đúng dù chỉ là điều nhỏ nhất;

 • Lợi ích của khách hàng được đặt lên hàng đầu.