Loading...

Daily Archives: 27 Tháng Hai, 2023

Phân biệt Product Manager và Project Manager theo từng khía cạnh

Product Manager và Project Manager thông thường làm việc chung với nhau, mỗi vị trí đều có vai trò riêng biệt. Product Manager sẽ đặt ra tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược kinh doanh của sản phẩm trong khi Project Manager sẽ quản lý các dự án và biến các mục tiêu thành hiện thực […]