Loading...

Daily Archives: 10 Tháng Hai, 2023

Tương lai của thương mại điện tử cho ngành dược phẩm

Cũng như nhiều lĩnh vực khác, chăm sóc sức khỏe chứng kiến đại dịch Covid-19 khuếch đại các vấn đề tồn tại lâu nay của ngành cũng như tạo ra những vấn đề hoàn toàn mới, do đó thúc đẩy nhu cầu đổi mới nhanh chóng. Đặc biệt, không gian cho thương mại điện tử […]