Loading...

Author Archives: HONEYNET

dev-ops

Top IT hàng đầu trên thế giới!

TOP IT HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI Trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT – IT), một số chứng chỉ trong những năm 2014-2015 (Certifications of 2014), có thể đạt mức lương bình quân 7.000USD/tháng: 1. CCNA, lương trung bình ~83K USD/năm 2. MCSA, lương trung bình ~83K USD/năm 3. Comptia Security+, lương trung bình 80K USD/năm […]