Loading...

Sự khác biệt giữa Website và Portal (Cổng thông tin Điện tử)

Khi tư vấn và triển khai một Cổng thông tin Điện tử (Portal) cho tổ chức/ doanh nghiệp, sự nhập nhằng của các nhà cung cấp dịch vụ về định nghĩa và điểm nhấn giữa Portal và Website khiến cho người tiếp nhận cũng như tổ chức/ doanh nghiệp thụ hưởng không được định hướng rõ ràng về những lợi ích, hiệu quả mà mình sẽ nhận được, từ đó khiến chiến lược phát triển, mở rộng về tổng thể bị gián đoạn và không rõ ràng.

Để giúp phân biệt giữa Website và Portal, có 4 tiêu chí có thể sử dụng nhằm minh bạch hóa sự khác biệt vượt trội của Portal:

  • Giao diện và trải nghiệm người dùng
  • Cung cấp thông tin phục vụ
  • Quản trị tổng thể
  • Đáp ứng, mở rộng và phát triển

Nguồn: HONEYNET