Loading...

Nền tảng điện toán đám mây nguồn mở OpenStack

Điện toán đám mây phát triển đã tạo ra rất nhiều nền tảng, trong đó có một cái tên rất phổ biến đó là OpenStack. Vậy OpenStack là gì và cách thức hoạt động để vận hành hệ thống máy tính trên các đám mây như thế nào?

OpenStack là một hệ thống phần mềm mã nguồn mở cho phép triển khai và quản lý các cơ sở hạ tầng đám mây công cộng và đám mây riêng. OpenStack dựa trên API để quản lý tập trung các tài nguyên như phần cứng, phần mềm, máy ảo và container nhằm cung cấp các dịch vụ có tính khả dụng cao.

Các thành phần kiến trúc của OpenStack bao gồm nhiều phần mềm khác nhau được tạo bởi các nhà phát triển và người dùng sử dụng theo mục đích kinh doanh.

Hình: Phân hệ kiến trúc của OpenStack

Hầu hết mọi nền tảng đám mây đều phức tạp và cần được tự động hóa, điều phối lẫn quản lý để có thể hoạt động. Giải pháp mà OpenStack đem đến cho vấn đề này đó là tích hợp các lợi ích của chức năng đám mây và phần mềm tại chỗ để đơn giản hóa cải thiện hiệu suất hoạt động của các công nghệ trong doanh nghiệp.

 

Nguồn: HONEYNET và Internet