Loading...

Ứng dụng Cloud-Native? Là gì? Tại sao? Khi nào? Như nào?

Ứng dụng Cloud-Native là gì? Nôm na có thể hiểu đó là ứng dụng được xây dựng để tận dụng tối đa khả năng của nền tảng đám mây. Có thể đơn giản hóa với các đặc tính:

  • Được xây dựng trên đám mây
  • Cho đám mây
  • Tối đa hóa lợi ích của đám mây

Tuy nhiên, một ứng dụng Cloud-Native thì chắc chắn chạy trên Cloud, nhưng một ứng dụng chạy trên Cloud thì chưa chắc đã đạt tới cảnh giới Cloud-Native.

Tổ chức điện toán thuần đám mây (CNCF – Cloud Native Computing Foundation) đưa ra định nghĩa chính thức về Cloud-Native là: Công nghệ Cloud-Native trao quyền cho các tổ chức xây dựng và chạy các ứng dụng có thể mở rộng trong các môi trường năng động, hiện đại như đám mây công cộng, riêng tư và lai. Container, Service Meshes, Microservices, cơ sở hạ tầng bất biến và API là minh họa cho công nghệ này.

Những kỹ thuật này cho phép các liên kết các hệ thống với khả năng phục hồi, quản lý và quan sát được. Kết hợp với khả năng tự động hóa mạnh mẽ, chúng cho phép các kỹ sư thực hiện các thay đổi có tác động lớn một cách thường xuyên và có thể dự đoán trước với công sức tối thiểu.

Tại sao phải phát triển các ứng dụng Cloud-Native?

  • Tốc độ – khả năng đổi mới, thử nghiệm và giảm thời gian đưa sản phẩm và dịch vụ ra thị trường
  • An toàn – khả năng phát triển nhanh nhưng cũng duy trì sự ổn định, tính sẵn sàng và độ bền
  • Quy mô – khả năng đáp ứng linh hoạt với những thay đổi về nhu cầu (còn gọi là tăng/ giảm quy mô – không cần can thiệp thủ công)

Trong những năm qua, ngành công nghiệp phát triển phần mềm đã liên tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực bao gồm – quy trình phát triển, kiến trúc ứng dụng, đóng gói, triển khai và cơ sở hạ tầng ứng dụng. Mô hình sau cho thấy sự phát triển của quá trình phát triển phần mềm và chính sự phát triển ứng dụng Cloud-Native trên nền tảng đám mây mang lại các lợi ích về an toàn, tốc độ và quy mô như đã đề cập trong phần trên.

Vậy khi nào phát triển và sử dụng ứng dụng Cloud-Native?

  • Các hệ thống doanh nghiệp chiến lược cần liên tục phát triển theo nhu cầu kinh doanh
  • Ứng dụng cần thời gian ngắn hơn để tiếp thị
  • Các ứng dụng yêu cầu các thành phần phải chia tỷ lệ riêng lẻ (chứ không phải toàn bộ)
  • Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nhóm có chuyên môn về bộ kỹ năng dựa trên đám mây

Theo nguyên tắc chung, Áp dụng phân tích chi phí/lợi ích bằng cách xem xét chi phí phát triển ứng dụng Cloud-Native với giá trị kinh doanh trước khi chuyển sang nhóm ứng dụng mới.

Vậy làm cách nào để thiết kế và xây dựng các ứng dụng Cloud-Native?

Phương pháp được chấp nhận rộng rãi để xây dựng ứng dụng Cloud-Native là quy tắc 12 yếu tố.

Kết, các ứng dụng Cloud-Native là nền tảng cho cách phát triển phần mềm hiện đại và đóng vai trò là xương sống cho sự phát triển và đổi mới do chuyển đổi kỹ thuật số dẫn đầu. Nhưng đừng quên rằng để các ứng dụng Cloud-Native có thể phát huy khả năng của mình, điều kiện tiên quyết vẫn là nền tảng đám mây với kiến trúc chuẩn.

 

Nguồn: HONEYNET và Internet