Loading...

Daily Archives: 21 Tháng Chín, 2023

Ứng dụng của Data eXchange Protocol (DXP) trong Cách mạng công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang trong quá trình hiện thực hóa, và chúng ta đang chứng kiến sự biến đổi toàn diện của các ngành công nghiệp trên khắp thế giới. Từ sản xuất và logictics đến dịch vụ tài chính và chăm sóc sức khỏe, cuộc cách mạng này đã đặt […]