Loading...

Khung kiến trúc tích hợp và chiến lược Chuyển đổi số cho Tổ chức/ Doanh nghiệp

Đối với các Cơ quan, Tổ chức và Doanh nghiệp, Chuyển đổi số đơn giản là đem lại những giá trị, lợi ích rất lớn trong công tác vận hành, điều hành thường nhật. Khả năng tự động hóa, sự xúc tiến tốc độ cao, sự chính xác, sự tiện lợi và những ưu điểm khác là những ví dụ cụ thể cho công năng và hiệu suất của Chuyển đổi số.

Giá trị và hiệu quả mang lại:

  • Chuyển Đổi Số giúp Cơ quan, Tổ chức và Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, hiệu lực hơn, minh bạch hơn, giảm hao hụt, tham nhũng.
  • Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới, giúp tăng năng suất lao động, tạo động lực tăng trưởng mới, thoát bẫy thu nhập trung bình.
  • Hỗ trợ người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, thu hẹp khoảng cách phát triển, giảm bất bình đẳng.

Chính vì nhắm đến những giá trị mà Chuyển đổi số mang lại, HONEYNET cung cấp một bộ khung kiến trúc tích hợp và chiến lược Chuyển đổi số cho Tổ chức/ Doanh nghiệp như sau:

 

Nguồn: HONEYNET