Loading...

Tổng thể về kiến trúc Microservices và các khía cạnh xoay quanh

Kiến trúc Microservice là gì?

Kiến trúc Microservice là một cách tiếp cận để phát triển các dịch vụ nhỏ, mỗi dịch vụ chạy trong quy trình của nó. Nó cho phép phân phối/triển khai liên tục các ứng dụng lớn, phức tạp. Nó cũng cho phép tổ chức doanh nghiệp phát triển bộ khung công nghệ của mình.

 • Khả năng duy trì cao
 • Kiến trúc chia nhỏ
 • Khả năng triển khai độc lập tốt hơn
 • Cải thiện khả năng cách ly lỗi

Microservices xuất hiện trong giai đoạn xuất hiện các hệ thống quá lớn để có thể xây dựng. Ý tưởng đằng sau Microservices là có một số ứng dụng có thể dễ dàng xây dựng và bảo trì khi chúng được chia thành các ứng dụng nhỏ hơn hoạt động cùng nhau. Mỗi thành phần được phát triển liên tục và được quản lý riêng biệt, và khi đó ứng dụng chỉ là tổng của các thành phần cấu thành nó. Trong khi ứng dụng “nguyên khối” truyền thống được phát triển tất cả trong một phần.

Lợi ích mà Microservices đem đến có thể liệt kê tổng quan như sau:

 • Bất đồng bộ.
 • Tích hợp & Phân rã
 • Mã nguồn dễ hiểu hơn – Dễ dàng phân biệt một dịch vụ nhỏ và luồng của toàn bộ dịch vụ hơn là một cơ sở mã lớn.
 • Cung cấp phần mềm nhanh chóng – Mỗi dịch vụ có thể được phát triển bởi các nhà phát triển khác nhau và bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
 • Gỡ lỗi hiệu quả – Không cần phải chuyển qua nhiều lớp của một ứng dụng và về cơ bản là cách ly lỗi tốt hơn.
 • Có thể tái sử dụng – Vì đây là một dịch vụ độc lập nên nó cũng có thể được sử dụng trong các dự án khác.
 • Khả năng mở rộng.
 • Phân vùng khối lượng công việc.
 • Không cần phải mở rộng quy mô toàn bộ dự án. Chỉ cần mở rộng quy mô thành phần cần mở rộng.
 • Triển khai – Chỉ cần triển khai lại dịch vụ đã được thay đổi chứ không phải toàn bộ dự án.

Đặc điểm của thiết kế kiến trúc Microservices là gì?

 • Kích cỡ nhỏ.
 • Khả năng giao tiếp.
 • Giới hạn bởi ngữ cảnh.
 • Tự chủ phát triển.
 • Có thể triển khai độc lập.
 • Phi tập trung.
 • Được xây dựng và phát hành với quy trình tự động.

Kiến trúc Microservices hoạt động như thế nào?

Các Microservices được cách ly với nhau. Mỗi đội nhóm sẽ xây dựng các thành phần riêng lẻ. Để giao tiếp giữa các dịch vụ siêu nhỏ khác nhau, cần có cơ chế giao tiếp giữa các tiến trình (IPC). Hãy cùng tìm hiểu từng thành phần của kiến trúc Microservice.

 • Khách hàng – Yêu cầu người dùng khác nhau từ các thiết bị khác nhau.
 • Nhà cung cấp danh tính – Phát hành mã thông báo bảo mật hoặc xác thực ứng dụng khách và người dùng.
 • Cổng API – Xử lý các yêu cầu từ nhiều khách hàng khác nhau.
 • Nội dung tĩnh – Một máy chủ cung cấp cùng một tệp cho mỗi người dùng, chứa nội dung của hệ thống.
 • Khám phá dịch vụ – Được sử dụng để tìm lộ trình giao tiếp giữa các Microservices.
 • Mạng phân phối nội dung (CDN) – Đây là một nhóm máy chủ được phân phối theo địa lý. Hoạt động cùng nhau để cung cấp nội dung nhanh chóng.
 • Dịch vụ từ xa – Được sử dụng để kích hoạt thông tin truy cập từ xa.

Làm cách nào để áp dụng kiến trúc Microservices?

Vậy làm thế nào để đảm bảo khi tổ chức áp dụng kiến trúc Microservices hoặc tổ chức đã áp dụng nó? Nếu một nhóm triển khai kiến trúc hướng dịch vụ (SOA), thì nhóm đã tuân theo tính mô đun và giao tiếp dựa trên thông báo. Mặt khác, nếu một nhóm đang tuân theo các phương pháp DevOps thì việc triển khai tự động đã sẵn sàng. Khi nói đến các mục tiêu kinh doanh, việc triển khai kiến trúc Microservices không phải lúc nào cũng cần thiết.

Nên tập trung vào việc nâng cao các giá trị kinh doanh bằng cách dành nhiều thời gian hơn để cải thiện kiến trúc. Trong hầu hết thời gian, điều đó có nghĩa là xây dựng một ứng dụng có khả năng phục hồi và khả năng thay đổi cao hơn bao giờ hết. Không thể đạt được kiến trúc Microservices nếu chỉ tập hợp các mẫu, quy trình hoặc công cụ. Đội ngũ cần tập trung vào những mục tiêu chính, từ đó có thể định hướng thay đổi hệ thống dễ dàng hơn. Tốc độ và an toàn là một trong những khía cạnh quan trọng mà tổ chức cần tập trung vào và nên tìm sự cân bằng hoàn hảo giữa chúng trên quy mô lớn.

Các phương pháp hay nhất về áp dụng kiến trúc Microservices là gì?

Nhóm độc lập – Tạo môi trường nơi các nhóm có thể hoàn thành công việc nhiều hơn mà không cần phải phối hợp với các nhóm khác.

Tập trung vào tự động hóa – Tự động hóa mọi thứ.

Được xây dựng để có khả năng phục hồi – Đảm bảo sự cố không ảnh hưởng quá nhiều.

Đơn giản hóa việc bảo trì – Có hướng dẫn và tài liệu phù hợp cho từng dịch vụ.

Cung cấp tính linh hoạt – Cho phép các nhóm tự do làm những gì phù hợp với dịch vụ của họ.

Công cụ quản lý kiến trúc Microservices?

Cổng API – Quản lý API tập trung, Azure/Amazon API Gateway có thể được sử dụng.

Cơ sở hạ tầng đám mây hoặc Serverless – OpenStack, AWS, Azure, Google Cloud.

Containers, Clustering, và Infrastructure as Code – Docker, Kubernetes.

Enterprise Service Bus – Red Hat JBoss Fuse, Microsoft BizTalk.

Service Discovery (khám phá dịch vụ) – Etcd, Apache Zookeeper, Consul.

 

Nguồn: HONEYNET và Internet