Loading...

Daily Archives: 1 Tháng Hai, 2023

Tổng thể về kiến trúc Microservices và các khía cạnh xoay quanh

Kiến trúc Microservice là gì? Kiến trúc Microservice là một cách tiếp cận để phát triển các dịch vụ nhỏ, mỗi dịch vụ chạy trong quy trình của nó. Nó cho phép phân phối/triển khai liên tục các ứng dụng lớn, phức tạp. Nó cũng cho phép tổ chức doanh nghiệp phát triển bộ khung […]