Loading...

Cloud-Based-Microservices – Nền tảng phục vụ chuyển đổi số 4.0

Trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0, việc chuyển đổi số là một điều không thể tránh khỏi để đảm bảo sự cạnh tranh và phát triển bền vững. Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong quá trình này là ứng dụng các nền tảng Cloud-Based Microservices. Bài viết này sẽ tìm hiểu về tình hình tổng quát của chuyển đổi số và giới thiệu các loại hình nền tảng Cloud, cùng với khả năng phát triển ứng dụng tương ứng, tham chiếu theo xu hướng phát triển công nghệ và các ứng dụng thực tế.

Chuyển đổi số là quá trình biến đổi các hoạt động truyền thống thành dạng số hóa, nâng cao hiệu suất và tạo ra giá trị cơ động trong môi trường kinh doanh. Đặc biệt, cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã đánh dấu bước tiến lớn về sự kết hợp của công nghệ số hóa và trí tuệ nhân tạo, IoT, big data, và nhiều công nghệ khác. Trong quá trình chuyển đổi số này, việc sử dụng các dịch vụ Cloud-Based-Microservices đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các dịch vụ này cung cấp mô hình phát triển ứng dụng linh hoạt, đa nhiệm và chủ động, cho phép doanh nghiệp tận dụng sức mạnh của nền tảng Cloud và khám phá các cơ hội mới.

Các loại hình Cloud

1. Cloud công cộng (Public Cloud):

 • Các nhà cung cấp dịch vụ cloud cung cấp các tài nguyên như máy chủ, lưu trữ và dịch vụ khác thông qua Internet cho nhiều tổ chức doanh nghiệp và cá nhân khác nhau.
 • Ví dụ: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP).

2. Cloud riêng tư (Private Cloud):

 • Đây là một mô hình cloud mà tài nguyên được quản lý bởi một tổ chức hoặc doanh nghiệp riêng biệt.
 • Điều này giúp kiểm soát an ninh và quyền riêng tư hơn nhưng có thể đòi hỏi chi phí và quản lý cao hơn.

3. Cloud hỗn hợp (Hybrid Cloud):

 • Kết hợp cả hai mô hình cloud công cộng và riêng tư để tối ưu hóa hiệu năng và an ninh.
 • Cho phép lưu chuyển dữ liệu và ứng dụng giữa các mô hình Cloud khác nhau tùy theo nhu cầu.

Thực tế, các nền tảng Public Cloud đã có tích hợp sẵn các hệ thống và công cụ phục vụ ứng dụng Microservices, trong khi đó chỉ một bộ phận Private Cloud của các tổ chức doanh nghiệp cấp cao được triển khai các bộ công cụ ứng dụng Microservices. Để có thể đáp ứng nhu cầu thực tế của môi trường và xã hội, chúng tôi khuyến khích việc ứng dụng mô hình Cloud hỗn hợp (Hybrid Cloud) tuần tự và phù hợp với các tiêu chí đối với Cloud-Based-Microservices.

Tiêu chí cho Cloud-Based-Microservices

1. Hỗ trợ sát sườn cho quá trình phát triển và hoạt động:

 • Cho phép các nhóm dịch vụ phát triển làm việc độc lập trên các thành phần riêng lẻ của ứng dụng mà không ảnh hưởng đến nhau.
 • Quá trình phát triển nhanh hơn và dễ dàng xử lý phục vụ khi cần thiết.

2. Linh hoạt và mở rộng:

 • Cho phép tự động mở rộng dựa trên nhu cầu, giúp ứng phó với tải lưu lượng biến đổi và đột ngột.

3. Tiết kiệm chi phí:

 • Co giãn theo tình hình thực tế có thể giảm thiểu chi phí vận hành và bảo trì.

4. An ninh và bảo mật:

 • Cung cấp lớp bảo mật mạnh mẽ để đảm bảo an toàn dữ liệu và ứng dụng.

Khác với kiến trúc Cloud nguyên khối thế hệ cũ, nền tảng Cloud hỗ trợ Microservices hiện đại sẽ cho phép sự song hành và linh động theo thực tế, từ người dùng cuối đến đội ngũ phát triển, thông qua kiến trúc phân tán và độc lập dưới quyền quản lý tập trung, mang đến khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh việc đáp ứng các tiêu chí, Cloud-Based-Microservices còn có khả năng phát triển xuyên suốt trong các giai đoạn và là cầu nối cho việc ứng dụng công nghệ cao.

Cloud-Native Apps: Easier to Build, Faster to Run | Ridge Cloud

Tham chiếu đến các xu hướng phát triển công nghệ

1. Kiến trúc phân tán (Edge):

 • Kiến trúc phân tán (Edge) cho phép phân tán hạ tầng dữ liệu phục vụ phát triển ứng dụng thông minh cục bộ và thông suốt, có khả năng xử lý và vận hành dựa trên dữ liệu thời gian thực.

2.Trí Tuệ Nhân Tạo (AI):

 • Kết hợp Microservices với AI cho phép phát triển ứng dụng thông minh, có khả năng học tập và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thời gian thực.

3. IoT (Internet of Things):

 • Khi kết hợp với IoT, Microservices có thể được sử dụng để quản lý và phân tích lượng lớn dữ liệu từ các thiết bị kết nối, cung cấp thông tin quan trọng cho quản lý và ra quyết định.

4. Blockchain:

 • Dịch vụ Cloud có thể hỗ trợ triển khai ứng dụng blockchain, đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của giao dịch.

Tổng hợp

Cloud-Based-Microservices đang trở thành nền tảng quan trọng trong cuộc chuyển đổi số 4.0. Việc kết hợp các loại hình Cloud với ứng dụng Microservices giúp tối ưu hóa hiệu suất, linh hoạt và quản lý chi phí. Điều này liên quan chặt chẽ đến các xu hướng phát triển công nghệ như trí tuệ nhân tạo, IoT và Blockchain. Sử dụng Cloud-Based-Microservices không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển các ứng dụng hiện đại mà còn đảm bảo sự cạnh tranh và phát triển bền vững trong thời đại số hóa.

Để sở hữu một nền tảng Cloud-Based-Microservices không phải chỉ đơn giản là đầu tư, mà đó còn là sự song hành phát triển, giữa tổ chức doanh nghiệp và công ty công nghệ, giữa nhân sự công nghệ và nhân sự chức năng, giữa các đội ngũ nội bộ và với bên ngoài. “Vết dầu loang” là phương thức phù hợp nhất cho việc xây dựng nền tảng Cloud-Based-Microservices và sẽ được bàn luận trong bài viết kỳ sau.

Nguồn: HONEYNET