Loading...

Daily Archives: 1 Tháng Bảy, 2023

Cloud-Based-Microservices – Nền tảng phục vụ chuyển đổi số 4.0

Trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0, việc chuyển đổi số là một điều không thể tránh khỏi để đảm bảo sự cạnh tranh và phát triển bền vững. Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong quá trình này là ứng dụng các nền tảng Cloud-Based Microservices. Bài viết này sẽ tìm […]