Loading...

Xây dựng nền tảng Private-Cloud phục vụ kiến trúc Microservices – Step by Step

Trong thế giới số hóa ngày nay, kiến trúc Microservices đã trở thành một phương pháp phát triển ứng dụng phổ biến trong việc tối ưu hóa hiệu suất, linh hoạt và quản lý chi phí. Để triển khai kiến trúc Microservices một cách hiệu quả, xây dựng một nền tảng Cloud phục vụ là một yếu tố quan trọng. Bài viết này sẽ điểm qua từng bước xây dựng nền tảng Cloud hỗ trợ Microservices và đáp ứng tuần tự nhu cầu tổ chức doanh nghiệp.

Cloud-native applications and the golden age of service management - IBM Garage Practices

Bước 1: Triển khai hệ thống Private-Cloud

Xác định tổng quan kiến trúc Cloud:

Trước khi triển khai hệ thống Private Cloud, cần hiểu rõ về kiến trúc Cloud. Hệ thống Cloud cho phép truy cập và quản lý tài nguyên IT như máy chủ, lưu trữ, và dịch vụ qua Internet thay vì cài đặt và quản lý chúng trên máy tính cục bộ. Các dịch vụ Cloud thường chia thành ba mô hình chính: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), và Software as a Service (SaaS).

Triển Khai Hệ Thống Private Cloud:

 • Chọn nền tảng Cloud phù hợp với nhu cầu của tổ chức, ví dụ như OpenStack.
 • Thiết lập, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ Private-Cloud với hệ thống máy chủ, lưu trữ và thiết bị mạng.
 • Triển khai hệ thống Cloud theo kiến trúc xác định và quản lý tài nguyên, đảm bảo tính bảo mật và hiệu suất.

Bước 2: Triển khai nền tảng Microservices trên hệ thống Private-Cloud

Triển khai nền tảng Microservices:

 • Chọn một mô hình kiến trúc Microservices phù hợp theo mục đích.
 • Xác định công cụ quản lý công nghệ Container (ví dụ như Kubernetes) để vận hành, đóng gói và triển khai các dịch vụ Microservice.
 • Triển khai công cụ quản lý Container và tích hợp với hệ thống Private-Cloud.

Bước 3: Phát triển phần mềm ứng dụng Microservices

Phát triển ứng dụng Microservices:

 • Khảo sát, tổng hợp thông tin, phân tích đặc tả tính năng, xây dựng kiến trúc Microservices cho ứng dụng.
 • Phân chia ứng dụng thành các dịch vụ nhỏ hơn và phát triển chúng độc lập.
 • Sử dụng ngôn ngữ lập trình và khung công nghệ phù hợp với từng Microservice.
 • Xác định phương thức liên kết và tích hợp giữa các Microservice.
 • Đóng gói phần mềm ứng dụng.

Bước 4: Triển khai và tích hợp ứng dụng Microservices lên nền tảng

Triển khai và tích hợp ứng dụng Microservices:

 • Triển khai phần mềm ứng dụng lên nền tảng Microservices (đã được tích hợp với hệ thống Private-Cloud).
 • Tích hợp các dịch vụ giám sát và theo dõi để theo dõi hiệu suất và lỗi trong thời gian thực.
 • Tinh chỉnh kết hợp với thông tin giám sát, nâng cao hiệu năng của phần mềm ứng dụng.
 • Kiểm thử, xây dựng bộ tài liệu vận hành phù hợp

Bước 5: Mở rộng phát triển

Mở rộng phát triển:

 • Theo dõi và đánh giá hiệu suất của ứng dụng Microservices để xác định cơ hội tối ưu hóa và mở rộng.
 • Tích hợp kiến trúc vùng biên (Edge) để nâng cao hiệu năng xử lý đa điểm và dự phòng.
 • Tích hợp Cloud bên thứ ba (thường là Public Cloud) để mở rộng phục vụ và quốc tế hóa.
 • Theo tình hình thực tế và xu hướng phát triển.

Tổng hợp

Xây dựng nền tảng Cloud hỗ trợ kiến trúc Microservices là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan nhưng rất đáng hiệu quả đầu tư. Với sự hiểu biết về kiến trúc Cloud và các bước cụ thể, tổ chức có thể tận dụng sức mạnh của Microservices để tối ưu hóa hiệu suất, linh hoạt và quản lý chi phí. Quá trình triển khai từ Private Cloud đến Microservices đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ với một công ty công nghệ và thực hiện một cách tuần tự, nhưng sẽ đảm bảo rằng tổ chức doanh nghiệp của bạn đáp ứng được nhu cầu của thế giới số hóa ngày nay và trong tương lai.

Nguồn: HONEYNET