Loading...

Áp dụng phác thảo vào quy trình thiết kế giao diện

Là một nhà thiết kế, để có thể thúc đẩy công việc bằng cách phác thảo ý tưởng để hiện thực hoá nhanh chóng.
Giới thiệu sau đây về tóm tắt một số bước quan trọng để sử dụng bản phác thảo trong quy trình thiết kế giao diện cho WebApp/ MobileApp.

Nguồn: HONEYNET