Loading...

Daily Archives: 14 Tháng Hai, 2023

Phương thức tiếp cận thương mại điện tử ngành y tế – dược phẩm

Bạn có biết thị trường thương mại điện tử y tế toàn cầu đạt 181 tỷ USD vào năm 2019? Như thế giới đã dự đoán, cả doanh số bán hàng thương mại điện tử y tế B2C và B2B đều tăng theo cấp số nhân vào năm 2020 giữa đại dịch COVID-19 toàn cầu. […]