Loading...

Top IT hàng đầu trên thế giới!

dev-ops

TOP IT HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT – IT), một số chứng chỉ trong những năm 2014-2015 (Certifications of 2014), có thể đạt mức lương bình quân 7.000USD/tháng:

1. CCNA, lương trung bình ~83K USD/năm

2. MCSA, lương trung bình ~83K USD/năm

3. Comptia Security+, lương trung bình 80K USD/năm

4. CCENT, lương trung bình ~75K USD/năm

5. Comptia Network+, lương trung bình ~71K USD/năm

Nguồn: http://www.wgu.edu/blogpost/top-5-it-certifications-2014-infographic

Tuy nhiên, có thể tính đến thời điểm hiện tại (2020), nhu cầu thị trường về CNTT trong và ngoài nước đang rất cần các chuyên gia:

1. Business Analysis – BA

2. Project Manager – PM

3. Stakeholder Analysis – SA

4. Production Manager – PM

5. Development & Operations – DevOps

6. Coder: NodeJS/ Python/ Java/ PHP

7. Technical Service L2 – TS

8. System Optimization – SO

 

 

 

HONEYNET

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *