Loading...

Daily Archives: 2 Tháng Chín, 2023

Giao thức trao đổi dữ liệu (Data eXchange Protocol – DXP) – Cầu nối công nghệ lõi

Trong thế giới số hóa ngày nay, sự đa dạng của các hệ thống và ứng dụng là một thực tế không thể tránh khỏi. Các doanh nghiệp thường sở hữu nhiều hệ thống khác nhau để quản lý dữ liệu và quy trình công việc. Tích hợp và liên thông giữa các hệ thống […]