Loading...

DEVOPS – – DevOps

A.Tổng quan

DevOps là sự kết hợp của cụm từ “software DEVelopment” và “information technology OPerationS“

Là một thuật ngữ để chỉ một văn hóa làm việc, bao gồm các hành động – trong đó nhấn mạnh sự hợp tác và trao đổi thông tin giữa các kỹ sư phát triển phần mềm và kỹ sư hệ thống/ chuyên viên vận hành khi cùng làm việc.

Nhằm mục đích tự động hóa quá trình chuyển giao sản phẩm phần mềm và thay đổi kiến trúc hệ thống.

B. Hình thành

03 yếu tố chính làm nên văn hóa DevOps:

1/ Quy trình

devops

 • Sự thống nhất về quy trình làm việc, sự đồng điệu giữa đội ngũ lập trình viên, kiểm thử và chuyên viên hệ thống.
 • Hướng đến tốc độ và sự ổn định.

2/ Con người

 • Đội ngũ kỹ sư phát triển phần mềm (Developer/ Coder).
 • Đội ngũ quản lý chất lượng phần mềm (QA/ Tester).
 • Đội ngũ kỹ sư vận hành/ quản trị hệ thống (System Admin/ Operator).

3/ Công cụ

 • Các công cụ có nhiệm vụ hỗ trợ, tối ưu quy trình hoạt động và sự trao đổi thông tin giữa các đội ngũ kỹ thuật.
 • Các công cụ hướng đến việc cụ thể hóa quy trình thành một đường ống thông suốt (pipeline) từ tự động hóa (automation), kiểm thử (testing) và triển khai (deployment).
 • Phương pháp/ quy trình được cụ thể: CI/ CD – Continuous Integration/ Continuous Deployment (tương tác liên tục/ triển khai liên tục).
 • CI – tương tác liên tục – là quy trình để xây dựng và kiểm thử mã nguồn tự động.
 • CD – triển khai liên tục – là quy trình triển khai mã nguồn đã qua kiểm thử tự động ở CI lên môi trường tương ứng như Test/ UAT/ Pre-Production/ Production.
 • CI/ CD được ứng dụng để đem lại lợi ích:
  • Giảm thiểu rủi ro nhờ việc phát hiện lỗi và chỉnh sửa sớm, tăng chất lượng sản phẩm nhờ việc tự động kiểm thử và cải thiện
  • Giảm thiểu những quy trình thủ công lặp đi lặp lại
  • Tăng tính chủ động cho sản phẩm

C. Tổng kết

Về mặt khái niệm, CI/ CD và DevOps là hai thứ khác nhau, mặc dù chúng có ý nghĩa tương tự nhau, là tập trung vào những thay đổi nhỏ, nhanh chóng có giá trị với người dùng.

CI/ CD là cách tiếp cận để tự động chuyển giao, tập trung vào việc develop, build, test, delivery sản phẩm nhanh chóng.
DevOps có phạm vi rộng hơn, và nó không phải công cụ, chẳng phải kỹ thuật, nó là một thứ “văn hóa“.

Công ty có thể thực hiện triết lý DevOps mà không cần CI/ CD, và ngược lại, ứng dụng CI/ CD mà không cần phải sử dụng triết lý DevOps lên tổ chức. Nhưng để đạt được thành công và hiệu quả, tốt nhất là sử dụng kết hợp cả hai: CI/ CD và DevOps.

D. Tiệm cận

Vậy làm thế nào để tập thể/ đội ngũ kỹ thuật của công ty/ tổ chức có thể đạt được nền văn hóa “DevOps” đang phát triển mạnh mẽ này?

1. Dẹp bỏ “cái tôi” hiện hữu trong từng cá thể

2. Phát triển khả năng lắng nghe/ tiếp nhận thông tin

3. Nhấn mạnh sự cộng tác và tích hợp giữa các đội ngũ

4. Ứng dụng công cụ/ công nghệ phục vụ cho việc tối ưu quy trình vận hành và phát triển

5. Tiếp tục phát triển, tiến về phía trước – Keep moving forward

HONEYNET

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *